Artikel,  Debattinlägg,  Hormoner,  Klimakteriet,  Kvinnohälsa

Artikel – Är “klimakteriepolicy” nästa stora steg för svenska företag?

Att förstå och hantera klimakteriet på jobbet är inte bara viktigt för kvinnors hälsa och välmående, det är också strategiskt viktigt för hela företaget.

Tidigare har det varit svårt att prata om klimakteriet, men nu börjar större företag inse dess betydelse på arbetsplatsen. För att stötta sina kvinnliga medarbetare har företag globalt börjat, i allt större utsträckning, implementera en klimakteriepolicy.

Exempelvis erbjuder företag i länder som Storbritannien och USA  olika typer av stöd och förmåner kopplade till klimakteriet för att attrahera och behålla kvinnliga talanger. Det är något vi i Sverige också kan ta efter för att stötta fler av våra medarbetare när de äntrar denna livsfas.

En undersökning utförd av Bank of America och National Menopause Foundation på 2 000 kvinnor visar att nästan två tredjedelar av kvinnor önskar specifika förmåner kopplade till klimakteriet, men bara en liten del (14%) anser att deras arbetsgivare förstår detta behov.

Det är både ögonöppnande och oroande att se hur stort glappet är mellan de kvinnor som önskar specifika förmåner kopplade till klimakteriet och de som faktiskt upplever att deras arbetsgivare förstår och tillhandahåller stöd för detta behov. Att nästan två tredjedelar av kvinnorna i undersökningen uttrycker en önskan om särskilda förmåner är en tydlig indikation på den betydelse som klimakteriebesvär har för deras dagliga liv - och arbetsprestation.

Det finns en brist på medvetenhet och förståelse kring klimakteriet på arbetsplatser runt omkring Sverige idag. Många arbetsgivare inser inte den omfattande påverkan som klimakteriebesvär kan ha på kvinnors välbefinnande och arbetsförmåga. Detta kan bero på en kombination av bristande utbildning kring ämnet samt en ovilja att diskutera och adressera kvinnors hälsoproblem öppet på arbetsplatsen.

Att identifiera och tillgodose dessa behov kan vara avgörande för att skapa en arbetsmiljö där kvinnor känner sig sedda, hörda och respekterade under denna livsfas.

Det kan handla om allt från flexibla arbetstider och tillgång till särskilda rum för vila och återhämtning till ekonomiskt stöd för behandlingar och terapier relaterade till klimakteriet.

Men även att skapa en arbetsmiljö där det är accepterat och uppmuntrat att diskutera klimakteriebesvär öppet och utan att känna sig skamsen. För när arbetsgivare främjar en öppen kommunikation och delande av erfarenheter kan dem även bidra till att minska den isolering och ensamhet som många kvinnor upplever under klimakteriet.

Att som arbetsgivare investera i stöd för klimakteriebesvär inte bara är en fråga om välbefinnande utan också en fråga om affärsframgång. Genom att tillhandahålla de resurser och förmåner som kvinnor behöver under klimakteriet kan arbetsgivare minska frånvaro, öka produktiviteten och skapa en mer inkluderande och jämställd arbetsmiljö för alla sina anställda.

Champion Health publicerar årligen "The Workplace Health Report", som visar att 32% av kvinnor i klimakteriet upplever att det påverkar deras produktivitet negativt (2023).

Bara i Storbritannien uppskattades det under 2021 att  300 000 kvinnor lämnat sina jobb på grund av klimakteriesymtom, vilket kostar företagen otroligt mycket pengar.

Enligt en annan studie av Mayo Clinic kostar klimakteriebesvär uppskattningsvis 1,8 miljarder USD i förlorad arbetstid och 26,6 miljarder USD i medicinska kostnader per år. Dessa siffror från Mayo Clinic är bara en indikation på den omfattande påverkan som klimakteriet har, inte bara på individer utan också på arbetsplatser och samhället i stort.

Så, nu hoppas vi på förändring i den svenska företagskulturen, där medvetenheten om och stödet för kvinnors hälsa och välbefinnande i klimakteriet, blir en självklarhet och där alla anställda ges möjlighet att trivas och må bra på arbetsplatsen.

Hur arbetar ni med detta på just din arbetsplats?

Referenser:
https://time.com/6290706/menopause-care-work-us-companies
https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/mayo-clinic-study-puts-price-tag-on-cost-of-menopause-symptoms-for-women-in-the-workplace
https://championhealth.co.uk/insights/guides/the-workplace-health-report-2024/

 

0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *