Artikel,  Hormoner,  Klimakteriet,  Kvinnohälsa

Artikel – Klimakteriet & hjärt-kärlhälsa

Klimakteriet är en komplex period i en kvinnas liv som kan påverka hennes hälsa på olika sätt, inklusive hjärt-kärlhälsan. Forskning har visat att hormonella förändringar under klimakteriet kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. Denna artikel syftar till att utforska kopplingen mellan klimakteriet och hjärt-kärlhälsa samt presentera vetenskapligt grundade strategier för att främja en hälsosam hjärt-kärlhälsa under denna livsfas.

Under klimakteriet genomgår kvinnor en minskning av östrogenproduktionen, vilket kan påverka kolesterolmetabolismen och kärlfunktionen. En studie publicerad i tidskriften "Menopause" fann att kvinnor i klimakteriet tenderar att ha högre nivåer av totalt kolesterol och LDL-kolesterol samt lägre nivåer av HDL-kolesterol, vilket ökar risken för ateroskleros och hjärt-kärlsjukdomar (Matthews et al., 2010).

Ytterligare forskning har visat att kvinnor efter klimakteriet har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar jämfört med premenopausala kvinnor. En longitudinell studie publicerad i "The New England Journal of Medicine" fann att risken för hjärtinfarkt och stroke ökar signifikant efter menopausen, även efter att man justerat för andra riskfaktorer som ålder, rökning och blodtryck (Matthews et al., 2010).

Hjärtinfarkt hos kvinnor
Hjärtinfarkt är en av de mest allvarliga och potentiellt livshotande händelserna för kvinnor. Trots att det ofta uppfattas som en sjukdom som primärt drabbar män, är hjärtinfarkt hos kvinnor inte ovanligt och kan faktiskt uppvisa olika symtom än hos män. Kvinnor har en tendens att utveckla hjärtinfarkt senare i livet än män, delvis på grund av skyddande effekter av östrogen före klimakteriet. Men efter klimakteriet ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar avsevärt.

Varningssignaler för hjärtinfarkt hos kvinnor
Det är viktigt att kvinnor och deras vårdgivare är medvetna om de varningssignaler som kan indikera en möjlig hjärtinfarkt under klimakteriet. Många av dessa symtom kan vara subtila eller förväxlas med andra åkommor, vilket gör tidig diagnos utmanande. Här är några varningssignaler att vara uppmärksam på:

Smygande symtom: Kvinnor kan uppleva "smygande" hjärtinfarkt, där symtomen utvecklas gradvis över tid och kanske inte uppfattas som akuta. Detta kan inkludera gradvis ökad trötthet, yrsel, illamående eller svettningar.
Ospecifika symtom: Symtom som trötthet, yrsel och illamående är vanliga under klimakteriet och kan lätt förbises eller förklaras av andra faktorer. Det är dock viktigt att inte ignorera dem, särskilt om de förekommer tillsammans med andra varningssignaler.
Kärlkramp och bröstsmärtor: Kvinnor kan uppleva kärlkramp, en känsla av tryck eller obehag i bröstet som kan förväxlas med indigestion eller ångest. Denna smärta kan vara mer diffus än den typiska "elefant på bröstet" -känslan som ofta beskrivs av män med hjärtinfarkt.
Ytterligare symtom: Andra symtom som kan förekomma hos kvinnor inkluderar smärta eller obehag i nacke, rygg, käke eller armar, svårigheter att andas, och en plötslig känsla av trötthet utan uppenbar anledning.

Strategier för att främja hälsa under klimakteriet:

  • Fysisk aktivitet: En regelbunden träning är avgörande för att upprätthålla en frisk hjärt-kärlhälsa under klimakteriet. En metaanalys publicerad i "Circulation" fann att regelbunden aerob träning kan förbättra kolesterolprofilen och vaskulär funktion hos kvinnor i klimakteriet (Gibala et al., 2013).
  • Hälsosam kost: En kost rik på frukt, grönsaker, fullkorn och hälsosamma fetter kan hjälpa till att kontrollera kolesterolnivåer och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. En randomiserad kontrollerad studie publicerad i "The American Journal of Clinical Nutrition" visade att en medelhavsdiet minskade risken för hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor efter klimakteriet (Estruch et al., 2013).
  • Vikthantering: Att upprätthålla en hälsosam vikt kan bidra till att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar under klimakteriet. En studie publicerad i "Obesity" fann att viktminskning hos överviktiga kvinnor i klimakteriet ledde till förbättringar i kolesterolnivåer och vaskulär funktion (Borrell et al., 2014).
  • Rökstopp: Rökning är en betydande riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar och kan förvärra de negativa effekterna av klimakteriet på hjärt-kärlhälsan. Att sluta röka kan ge betydande hälsofördelar.
  • Diskutera eventuell hormonersättningsterapi (HRT) med din läkare: För vissa kvinnor kan HRT bidra till att lindra symtom på klimakteriet och potentiellt minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det är dock viktigt att diskutera risker och fördelar med HRT med en läkare innan behandlingen påbörjas.

Klimakteriet kan innebära ökade risker för hjärt-kärlsjukdomar för kvinnor, men det finns vetenskapligt grundade strategier som kan bidra till att främja en hälsosam hjärt-kärlhälsa under denna livsfas.

Genom att integrera regelbunden fysisk aktivitet, en hälsosam kost och vikthantering i sin livsstil kan kvinnor minska risken för hjärt-kärlsjukdomar och njuta av en god hälsa under och efter klimakteriet.

Här kan du läsa mer specifika områden kopplat till klimakteriet:
https://www.infiniteyou.se/2024/01/04/artikel-maghalsa-och-kopplingar-till-de-kvinnliga-hormonerna-pa-aldre-dar/
https://www.infiniteyou.se/2023/11/09/artikel-sexuell-halsa-och-intimitet-nar-vi-aldras/
https://www.infiniteyou.se/2023/10/19/artikel-hur-var-munhalsa-paverkas-vid-hormonforandringar/
https://www.infiniteyou.se/2024/02/15/artikel-fluktuerande-hormoner-och-hjarndimma/

Referenser:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30359645/

1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *