Artikel,  Återhämtning,  Hormoner,  Klimakteriet,  Kvinnohälsa

Artikel – Kommande forskning om kvinnors sömn och hormonella mysterier

Sömn är en grundläggande del av vår hälsa, men allt fler kvinnor upplever svårigheter med att sova. Enligt siffror från Folkhälsomyndigheten upplever nästan hälften av kvinnorna sömnsvårigheter, vilket är en oroande trend. För att bättre förstå och möjligtvis hantera dessa sömnproblem, genomförs nu en ny spännande studie vid Uppsala universitet, finansierad av Hjärnfonden. Forskningen syftar till att undersöka kvinnors sömn i förhållande till deras hormonella nivåer och menstruationscykler.

Det är allmänt känt att långvarig sömnbrist innebär betydande risker för vår hälsa. Utan tillräcklig sömn ökar risken för en rad allvarliga sjukdomar och hälsoproblem. Studier har visat att brist på sömn kan leda till förhöjda nivåer av blodfetter, ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och övervikt, samt ökad sårbarhet för psykiska tillstånd som depression och utmattningssyndrom.

Dessutom har forskning identifierat en koppling mellan sömnbrist och neurodegenerativa sjukdomar som alzheimer, Parkinson och ALS. Dessa fynd understryker vikten av att prioritera en god nattsömn för att bibehålla både fysisk och mental hälsa på lång sikt. Att förstå och adressera sömnbristens potentiella konsekvenser är avgörande för att främja en sund livsstil och minska risken för allvarliga sjukdomar och hälsoproblem.

Forskningens bakgrund
Tidigare studier har främst fokuserat på mäns sömn, då kvinnors menstruationscykler ansetts komplicera sömnforskning. Denna nya studie vänder på perspektivet och ser på kvinnors sömn genom att utgå ifrån deras hormonella variationer, med förhoppningen att generera viktig kunskap.

Studieupplägget
Studien involverar cirka hundra kvinnor i olika stadier av menstruationscykeln. Deltagarna kommer att tillbringa två sömnlösa nätter på sömnlaboratoriet vid Uppsalas Biomedicinska Center och delta i flera provtagningar och tester under dessa dygn. Målet är att besvara frågor som hur individuella hormonnivåer påverkar sömnen och om gynnsamma hormonnivåer kan stärka skyddet mot effekterna av sömnbrist.

Hormoners roll i sömnen
En av huvudforskarna, Christian Benedict, förklarar att tidigare forskning tyder på att kvinnor med högre östrogenproduktion sover bättre. Studien kommer att utforska hur östrogen- och progesteronnivåer påverkar sömnen och andra hälsoaspekter. Detta kan ha betydelse för förståelsen av varför kvinnor ofta upplever mer sömnproblem än män och varför vissa individer är mer känsliga för sömnbrist än andra.

En intressant aspekt av studien är att även titta på konsekvenserna av kvinnor som arbetar nattskift. Om högre östrogennivåer visar sig har en skyddande effekterna mot sömnbrist, kan detta ha relevans för arbetsmiljöer där skiftarbete är vanligt förekommande.

Framtida riktningar
Studien öppnar även upp för framtida forskning, särskilt i relation till övergångsåldern och klimakteriet. Många kvinnor rapporterar försämrad sömn under denna period, vilket tros bero på minskade östrogennivåer. En fördjupad förståelse för detta kan leda till nya strategier för att hantera sömnproblem i olika faser av livet.

– Vid klimakteriet sover många mycket sämre, det är tydliga skillnader, och det beror förmodligen på att östrogenet sjunker. Desto lägre östrogen, desto mer tycks hjärnfunktionen påverkas. Det här är något vi gärna vill göra en uppföljningsstudie på.
- Christian Benedict

Slutsatser
Den pågående studien vid Uppsala universitet är ett spännande steg mot en bättre förståelse för kvinnors sömn och dess relation till hormonella fluktuationer. Genom att belysa denna tidigare outforskade aspekt av sömn kan forskningen bidra till att förbättra sömnkvaliteten och därigenom främja kvinnors hälsa och välbefinnande.

Som deltagare i denna forskning kan kvinnor inte bara bidra till att utveckla vår kunskap om sömn, utan också potentiellt öppna vägen för nya behandlingsmetoder som kan förbättra sömnkvaliteten och livskvaliteten för miljontals människor runt om i världen.

Referenser:
https://www.hjarnfonden.se/2024/02/ny-forskning-fokuserar-pa-kvinnors-somn/?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=24w11_newsletter_ida&utm_term=H%c3%84R.&utm_id=474602&sfmc_id=9410797

2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *