Artikel,  Hormoner,  Klimakteriet,  Kvinnohälsa

Artikel – Att förstå och leva med endometrios

Endometrios är en vanligt förekommande men ofta förbisedd sjukdom som drabbar många kvinnor över hela världen. Det är viktigt att kvinnor känner till och förstår detta tillstånd, inklusive dess symtom, behandlingsalternativ och hur det kan påverka viktuppgång och klimakteriet. Låt oss utforska detta närmare.

Vad är endometrios?
Endometrios är en sjukdom där vävnad som normalt finns inne i livmodern börjar växa utanför livmodern. Denna vävnad, som kallas endometrium, kan växa på äggstockar, äggledare, tarmar eller andra organ i bäckenområdet. Detta kan leda till smärtsamma symtom som buksmärta, smärtsam menstruation, smärtsam samlag och fertilitetsproblem.

Symtom på endometrios
Symtomen på endometrios kan variera från milda till svåra och påverkar varje kvinna på olika sätt. Förutom smärtsamma menstruationer och buksmärta kan kvinnor uppleva trötthet, smärta under tarmrörelser och oregelbundna blödningar. Det är viktigt att vara uppmärksam på dessa symtom och att söka medicinsk hjälp om de uppstår.

Behandling av endometrios
Behandlingen för endometrios kan variera beroende på svårighetsgraden av tillståndet och individuella faktorer. Det kan inkludera smärtlindring med hjälp av läkemedel såsom smärtstillande medel eller hormonbehandling för att minska tillväxten av endometrial vävnad. För kvinnor som upplever svår smärta eller fertilitetsproblem kan kirurgiska ingrepp vara nödvändiga för att avlägsna överflödig vävnad.

Endometrios och viktuppgång
Studier har visat att kvinnor med endometrios kan ha en ökad risk för viktuppgång. Detta kan bero på flera faktorer, inklusive hormonella förändringar och minskad fysisk aktivitet på grund av smärta eller obehag. Att upprätthålla en hälsosam livsstil med en balanserad kost och regelbunden motion kan hjälpa till att hantera viktuppgången och förbättra välbefinnandet hos kvinnor med endometrios.

Endometrios och klimakteriet
Klimakteriet, den period i en kvinnas liv när menstruationen upphör, kan också påverka kvinnor med endometrios på olika sätt. Vissa kvinnor kan uppleva en lindring av endometriosrelaterade symtom under klimakteriet på grund av minskade nivåer av östrogen.

Å andra sidan kan hormonella förändringar under klimakteriet också förvärra vissa symtom, såsom hetta och sömnstörningar. Det är viktigt för kvinnor med endometrios att ha en öppen dialog med sina läkare för att hantera eventuella utmaningar som kan uppstå under denna livsfas.

Livsstilsförändringar och egenvård:

  • Kost och motion: En balanserad kost och regelbunden motion kan bidra till att hantera viktuppgången och minska inflammation i kroppen, vilket kan vara fördelaktigt för kvinnor med endometrios. En studie publicerad i tidskriften "Human Reproduction Update" fann att en diet med hög fetthalt och låg frukt- och grönsaksintag kan öka risken för endometrios. Att inkludera mer frukt, grönsaker, fullkorn och magert protein i kosten kan vara fördelaktigt.
  • Stresshantering: Stress kan förvärra symtom på endometrios. Studier visar att metoder som mindfulness, meditation och djupandningsövningar kan hjälpa till att minska stressnivåerna och förbättra livskvaliteten för kvinnor med endometrios.
  • Alternativ terapi: Vissa kvinnor upplever lindring av sina symtom genom alternativa terapier som tex akupunktur. Även om det saknas omfattande vetenskapliga bevis för effektiviteten av dessa terapier för endometrios, har vissa studier, inklusive en publicerad i "Journal of Traditional Chinese Medicine", visat positiva resultat för att minska smärta och förbättra livskvaliteten hos kvinnor med endometrios.

Medicinsk behandling och specialiserad hjälp:

  • Hormonbehandling: Hormonbehandling, såsom hormonella preventivmedel eller gonadotropinfrisättande hormonagonister (GnRH-agonister), kan användas för att minska tillväxten av endometrial vävnad och lindra symtom. En översiktsartikel publicerad i "Obstetrics & Gynecology" granskade olika hormonella behandlingsalternativ och deras effektivitet för att hantera smärta och andra symtom hos kvinnor med endometrios.
  • Specialiserad kunskap: Att söka vård hos en specialist inom endometrios, såsom en gynekolog med expertis på området, kan vara avgörande för att få en korrekt diagnos och en effektiv behandlingsplan. Studier har visat att kvinnor som behandlas av specialiseradeläkare/gynekologer ofta har bättre resultat och livskvalitet.
  • Kirurgisk behandling: Vid svår endometrios kan kirurgiska ingrepp vara nödvändiga för att avlägsna överflödig vävnad och förbättra symtomen. En metaanalys publicerad i "The Journal of Minimally Invasive Gynecology" fann att laparoskopisk kirurgi är effektiv för att minska smärta och förbättra fertiliteten hos kvinnor med endometrios.

Genom att integrera både egenvård och medicinsk behandling, samt söka specialiserad vård vid behov, kan kvinnor med endometrios förbättra sin livskvalitet och hantera sina symtom på ett effektivt sätt. Att ha en öppen dialog med sin läkare och aktivt delta i sin egen vård är viktiga steg på vägen mot välbefinnande och hälsa.

Läs mer om stresshantering här:
https://www.infiniteyou.se/2022/06/08/mindfulnessovning-for-en-stressig-vardag/
Lyssna på vår podcast avsnitt nummer 23 - Meditation, andning, stresshantering:
https://www.infiniteyou.se 
https://poddtoppen.se/podcast/1730009200/kvinna-40-med-madeleine-rybeck/23-meditation-andning-stresshantering

Referenser:

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2284026518773939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5564533/
https://link.springer.com/article/10.1007/s43032-020-00418-w
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejp.1939
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S147264832030225X
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19012276.2016.1181562
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096522992300050X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213422023000823
https://www.brighamandwomens.org/obgyn/infertility-reproductive-surgery/endometriosis/medical-treatment-for-endometriosis
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/000293789291706G
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10448566/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1028455914001211

1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *