Artikel,  Hormoner,  Klimakteriet,  Kvinnohälsa

Artikel – Ny studie om HRT efter 65

Hormonbehandling efter 65 - Ny studie ger hopp för kvinnor i övergångsåldern
Många kvinnor avbryter sin hormonbehandling när de blir äldre, rädda för att riskera bröstcancer. Men en ny studie har nu gett en ljusare bild av behandlingen och dess hälsofördelar.

Bakgrund och tidigare oro

Hormonterapi har länge varit den främsta lösningen för kvinnor som lider av övergångsbesvär som vallningar, sömnproblem och minskad sexlust. Men år 2002 skakades världen av resultaten från en stor studie, kallad "Women's Health Initiative", som kopplade hormonbehandling till ökad risk för bland annat bröstcancer och stroke. Denna oro spreds över hela världen och många kvinnor och läkare började ifrågasätta behandlingens säkerhet och effektivitet.

Ny forskning ger nyanserad bild

Senare forskning har dock kastat nytt ljus över hormonbehandlingens säkerhet och fördelar. Flera studier har visat att riskerna är mindre än tidigare trott, och att behandlingen kan ha positiva effekter på kvinnors hälsa och livskvalitet. Trots detta sitter rädslan fortfarande kvar hos många, både bland kvinnor och vissa inom sjukvården.

Resultat från ny studie

En ny studie från Ohio University har nu gett ytterligare hopp för kvinnor i övergångsåldern. Studien, baserad på data från 10 miljoner kvinnor mellan 2007 och 2020, visar att det är säkert att fortsätta med hormonterapi även efter 65 års ålder, förutsatt att kvinnorna är friska. Dessutom visar forskningen att kvinnor som endast använder östrogen har en betydligt lägre risk att dö av flera sjukdomar, inklusive bröstcancer, lungcancer, tjocktarmscancer, hjärtinfarkt och demens.

Viktig variation i behandlingen

Studien pekar också på att kvinnor som använder en kombination av östrogen och progesteron har en ökad risk för bröstcancer. Denna risk kan dock minskas genom att använda låga doser av behandlingen som ges genom huden eller vaginalt. Dessutom visar forskningen att kvinnor som använder progesteron har en minskad risk för flera sjukdomar, inklusive äggstockscancer, hjärtsjukdomar och blodproppar.

Övergångsåldern kan vara långvarig

De flesta kvinnor går in i övergångsåldern när de är mellan 40 och 55 år. Enligt en artikel från University of Bergen upplever en tredjedel inga kroppsliga besvär kopplade till övergångsåldern. En tredjedel har måttliga besvär, medan den sista tredjedelen upplever betydande besvär. För de flesta avtar besvären efter ett par år, men varaktigheten varierar.

Mer än 40 procent av kvinnorna i åldrarna 60 till 65 år har fortfarande några symtom, skriver forskarna i denna studie. Detta tyder enligt dem på att det fortfarande finns en del kvinnor som upplever symtom även efter att de fyllt 65 år.

Slutsats

Den nya forskningen ger hopp och nya insikter för kvinnor i övergångsåldern. Trots tidigare oro visar studien att hormonbehandling kan vara en säker och effektiv lösning för att lindra besvär och förbättra hälsan hos äldre kvinnor. Detta ger viktig information för både patienter och läkare när det gäller att fatta välgrundade beslut om behandling efter klimakteriet.

Läs mer om HRT och klimakteriet här:
https://www.infiniteyou.se/2024/04/18/klimakteriet-kroppsforandringar/
https://www.infiniteyou.se/2024/04/25/artikel-klimakteriet-hjart-karlhalsa/

Referenser:
https://www.uib.no/med/165669/11-spørsmål-og-svar-om-overgansalderen
https://journals.lww.com/menopausejournal/fulltext/9900/use_of_menopausal_hormone_therapy_beyond_age_65.309.aspx

0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *