Kvinnohälsa,  Tips

Vardagsmotion- spelar den egentligen någon roll?

Jag tjatar ofta på mina online-klienter att försöka öka på sin stegmängd per dag, för att få in mer vardagsmotion. Att vara aktiv korta stunder flera gånger per dag ger såklart inte samma effekt som att träna tex en halvtimme på högre puls i en följd, men det ger en hel del andra positiva effekter i kroppen. Stillasittandet leder till stelhet i musklerna, försämrad blodcirkulation, svaghet i muskler som avlastas när du tex sitter vid en dator (såsom rygg, därav gamnacke och kutrygg) och även matsmältningen mår bättre av att vi rör oss regelbundet under dagen.

Enkla sätt att öka sin vardagsmotion kan vara till exempel

 • Cykel eller promenad till affären
 • Trapporna istället för hissen
 • Hoppa av bussen tidigare och gå sista biten
 • Walk and talk-möten
 • Utforma arbetsplatsen så att man måste gå för att hämta saker eller prata med sina kollegor istället för att allt finns inom en armslängd.
 • Gemensamma promenader på lunchen
 • Om du jobbar hemma- starta och avsluta dagen med en kort promenad "till och från" jobbet, både för stegen och för att mentalt ställa in dig på att du ska vara på jobbet fast du rent fysiskt är hemma.

Rekommendationerna från FHM ser ut såhär:

Rekommendationer för vuxna 18–64 år

 • Regelbunden fysisk aktivitet
  Alla vuxna bör vara fysiskt aktiva under veckan, både vardagar och helger.
 • Minskat stillasittande
  Vuxna bör begränsa den tid som de tillbringar med att sitta stilla. Långa perioder av stillasittande bör brytas av och ersättas med någon form av fysisk aktivitet.
 • Pulshöjande fysisk aktivitet i minst 150 – 300 minuter per vecka
  Vuxna bör varje vecka vara fysiskt aktiva på måttlig intensitet i minst 150–300 minuter eller minst 75–150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet, eller en likvärdig kombination av måttlig och hög intensitet. Fysisk aktivitet på måttlig intensitet ger en ökad puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning.
 • Mer fysisk aktivitet
  • Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås med ökad mängd fysisk aktivitet. Per vecka gäller det alltså än 300 minuter på måttlig intensitet, eller mer än 150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet, eller en likvärdig kombination av måttlig- och högintensiv aktivitet i veckan.
  • Ökad mängd fysisk aktivitet på måttlig och hög intensitet minskar även de negativa hälsoeffekterna av långvarigt stillasittande.
 • Muskelstärkande fysisk aktivitet minst två dagar i veckan
  Vuxna bör också ägna sig åt muskelstärkande aktiviteter på måttlig eller hög intensitet under minst två dagar i veckan. Aktiviteterna bör involvera kroppens alla större muskelgrupper.

Rekommendationer för vuxna 65 år och äldre

 • Regelbunden fysisk aktivitet
  Alla vuxna 65 år och äldre bör vara fysiskt aktiva under veckan, både vardagar och helger.
 • Balansträning tre dagar i veckan
  För att bevara fysisk funktion och förebygga fall bör äldre vuxna komplettera vardagliga rörelser med fysisk aktivitet som kombinerar balans, styrka och rörlighet tre eller flera dagar i veckan.
 • Minskat stillasittande
  Äldre vuxna bör begränsa den tid som de tillbringar med att sitta stilla. Långa perioder av stillasittande bör brytas av och ersättas med någon form av fysisk aktivitet.
 • Pulshöjande fysisk aktivitet i minst 150 – 300 minuter per vecka
  Äldre vuxna bör varje vecka vara fysiskt aktiva på måttlig intensitet i minst 150–300 minuter eller minst 75–150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet, eller en likvärdig kombination av måttlig- och högintensiv aktivitet i veckan. Fysisk aktivitet på måttlig intensitet ger en ökad puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning.
 • Mer fysisk aktivitet
  • Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås med ökad mängd fysisk aktivitet. Per vecka gäller det alltså mer än 300 minuter fysisk aktivitet på måttlig intensitet, eller mer än 150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet, eller en likvärdig kombination av måttlig- och högintensiv aktivitet i veckan.
  • Ökad mängd fysisk aktivitet på måttlig och hög intensitet minskar även de negativa hälsoeffekterna av långvarigt sittande.
 • Muskelstärkande fysisk aktivitet minst två dagar i veckan
  Äldre vuxna bör också ägna sig åt muskelstärkande aktiviteter på måttlig eller hög intensitet, minst två dagar i veckan. Aktiviteterna bör involvera kroppens alla större muskelgrupper.

Rekommendationer under och efter graviditet

 • Pulshöjande fysisk aktivitet minst 150 minuter per vecka
  Under graviditet och tiden efter förlossning rekommenderas minst 150 minuter av fysisk aktivitet på måttlig intensitet per vecka. Aktiviteten bör dock i viss mån anpassas. Exempelvis bör kvinnor som inte varit fysiskt aktiva före graviditeten gradvis öka sin fysiska aktivitet tills de når rekommendationen på minst 150 minuter per vecka. Kvinnor som tränade regelbundet före graviditeten kan däremot i regel fortsätta med det så länge de inte har några komplikationer.
 • Minskat stillasittande
  Gravid bör begränsa den tid som de tillbringar med att sitta stilla. Långa perioder av stillasittande bör brytas av och ersättas med någon form av fysisk aktivitet.
 • Muskelstärkande fysisk aktivitet
  Därtill rekommenderas muskelstärkande fysisk aktivitet minst två dagar i veckan. Under graviditet och tiden efter förlossning bör kvinnor även dagligen träna bäckenbottenmuskulaturen för att minska risken för urinläckage.

 

Får du tillräckligt med vardagsmotion i dagsläget? Om inte, vad kan du göra för att ändra på det?

7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *