Artikel,  Hormoner,  Klimakteriet,  Kvinnohälsa

Klimakteriet & humörsvängningar

Klimakteriet är en naturlig livsfas som alla kvinnor kommer gå igenom förr eller senare. Kvinnans menstruation kommer gradvis upphör och kroppen genomgår hormonella förändringar. En av de mest rapporterade och påtagliga symtomen är humörsvängningar. Dessa kan sträcka sig från milda känslomässiga förändringar till allvarligare symptom som depression och ångest.

För att förstå hur klimakteriet påverkar humöret är det viktigt att undersöka de underliggande hormonella förändringarna som sker under denna period. Under klimakteriet minskar produktionen av östrogen och progesteron, två viktiga hormoner som reglerar många funktioner i kroppen, inklusive humör. Minskningen av dessa hormoner kan påverka neurotransmittorsystemet i hjärnan, såsom serotonin och dopamin, vilket i sin tur kan leda till humörsvängningar.

Flera vetenskapliga studier har undersökt sambandet mellan klimakteriet och humörsvängningar. En studie publicerad i tidskriften "Menopause" fann att kvinnor i klimakteriet hade en ökad risk för depression jämfört med kvinnor före eller efter denna livsfas. En annan studie publicerad i "Archives of General Psychiatry" visade att kvinnor i klimakteriet hade högre nivåer av ångest och irritabilitet jämfört med kvinnor före klimakteriet.

I den stora klimakterierapporten som vårdgivaren Womni släppte 2024 (https://womni.se/klimakterierapporten) där 8 av 10 angav att det upplever en försämring i det psykiska måendet och av dem är det ca 40% som upplever humörsvängningar.

Det är dock viktigt att påpeka att inte alla kvinnor upplever humörsvängningar under klimakteriet, och graden av symptom kan variera kraftigt från person till person. Även om hormonella förändringar spelar en stor roll, finns det också andra faktorer som kan påverka humöret under denna tid, såsom stress, sömnbrist, och livsstilsfaktorer.

Så hur kan kvinnor hantera humörsvängningar under klimakteriet? Det finns flera strategier som kan vara användbara:

Hormonbehandling: För vissa kvinnor kan hormonbehandling vara effektivt för att lindra humörsvängningar genom att återställa hormonnivåerna till mer normala nivåer. Det är dock viktigt att diskutera risker och fördelar med en läkare innan man påbörjar behandlingen.

Livsstilsförändringar: Att införa hälsosamma vanor som regelbunden motion, en balanserad kost och tillräcklig sömn kan bidra till att förbättra humöret under klimakteriet.

Stresshantering: Att lära sig avslappningstekniker som meditation, djupandningsövningar och yoga kan vara till hjälp för att minska stressnivåerna och hantera humörsvängningar.

Stöd och samtalsterapi: Att prata med vänner, familj eller en professionell terapeut kan ge känslomässigt stöd och hjälpa till att hantera känslor av oro eller nedstämdhet.

Sammanfattningsvis är klimakteriet en naturlig livsfas som kan vara utmanande för många kvinnor, särskilt när det gäller humörsvängningar. Genom att förstå de underliggande hormonella förändringarna och utforska olika hanteringsstrategier kan kvinnor navigera genom denna tid med större lätthet och upprätthålla en god mental hälsa.

Att söka stöd från vårdpersonal och att ta hand om sin fysiska och emotionella välbefinnande är viktiga steg på vägen till att må bra under klimakteriet.

Läs mer om klimakteriet och kopplat till humör här:
https://www.infiniteyou.se/2023/09/28/artikel-att-navigera-som-40-aring-med-ett-leende-😊/
https://www.infiniteyou.se/2024/02/08/artikel-sa-paverkas-hjarnan-av-den-kvinnliga-cykeln/
https://www.infiniteyou.se/2024/02/01/artikel-hormonet-seretonin-och-vad-det-gor-i-kroppen/

Referenser:
Freeman, E. W., Sammel, M. D., Lin, H., Nelson, D. B. (2006). Associations of hormones and menopausal status with depressed mood in women with no history of depression. Menopause, 13(6), 1-9. https://journals.lww.com/menopausejournal/Abstract/2006/13060/Associations_of_hormones_and_menopausal_status.23.aspx

Bromberger, J. T., Kravitz, H. M., Chang, Y., Randolph Jr, J. F., Avis, N. E., Gold, E. B., ... & Matthews, K. A. (2011). Does risk for anxiety increase during the menopausal transition? Study of women's health across the nation. Menopause, 18(5), 488-495. https://journals.lww.com/menopausejournal/Abstract/2011/05000/Does_risk_for_anxiety_increase_during_the.5.aspx

1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *