Artikel,  Hormoner,  Klimakteriet,  Kvinnohälsa

Artikel – Klimakterierapport 2024 (från Womni)

Den här rapporten, som nyligen släpptes av Womni, har blivit omskriven och delad flitigt på många sociala medie-plattformar som fokuserar på kvinnohälsa.

Det är ett viktigt steg mot att lyfta fram den förbisedda gruppen av kvinnor mitt i klimakteriet och förhoppningsvis kommer den att bidra till en ökad medvetenhet om klimakterievården i Sverige.

Rapporten belyser kvinnors välmående under denna livsfas och bygger på svar från över 41 000 kvinnor som har delat sina erfarenheter. Förvånansvärt nog rankas symtom som vallningar och svettningar, vanligtvis förknippade med klimakteriet, som bland de minst förekommande. Istället är det de psykiska symtomen som framträder som mest påtagliga och allvarliga med tanke på deras påverkan på kvinnors mentala hälsa.

  • 8 av 10 kvinnor upplevde ett försämrat psykiskt mående.
  • 7 av 10 upplever sömnsvårigheter (läs mer om sömn här).
  • 7 av 10 upplever också rent fysiskt förändring av kroppen, tex av viktuppgång, ofta runt buken, som i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Även att de får en annan syn på den egna kroppen som kan påverka självbilden.
  • Drygt 65% upplever fysiska besvär, ömhet och smärta i leder och muskler då sjunkande östrogen under klimakteriet ger ökad inflammation i leder.
  • Drygt 64% upplevt förändring i sexlivet, där sexlusten minskar eller uteblir samt svårigheter till att få orgasm (läs mer om vikten av att få orgasm här).
  • Hela 50% upplever sig deprimerade.

Med tanke på att cirka 1,3 miljoner svenska kvinnor förväntas genomgå klimakteriet före 2025 är det viktigt att uppmärksamma behovet av adekvat vård och stöd för dessa kvinnor.

Dessutom är det oroande att sjukskrivningar på grund av stressrelaterade diagnoser har ökat markant, särskilt bland kvinnor i åldersgruppen 40-60 år.

Sjukskrivningsgraden för kvinnor mitt i livet fortsätter alltså att stiga och frågan är hur stor koppling till klimakteriet det har för gemene kvinna. Många kvinnor vittna om hur de dras med sjukskrivningar månad efter månad men det är först när de får hormonersättning som de får livet tillbaka...

Vi på Infninte You har skrivit en rad artiklar om just detta som du kan läsa om här:

Referenser:
https://womni.se/klimakterierapporten
https://www.forsakringskassan.se/statistik-och-analys/statistikdatabas#!/sjuk/sjp-pagaende-sjukfall-diagnos-alder-langd/SJPPagSjukfallAlder

3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *